veřejná dražba dortového slona

dražba dortu v podobě slůněte Ziqarriho...

foto: Zdeněk Vaculík

Aktuálně připravujeme dražbu dortu podle předlohy slůněte Ziqarriho. 

Dražba bude probíhat on-line prostřednictvím webového portálu Aukčního domu ZEZULA a uskuteční se ve dnech 

7.6. - 18.6.2022

Dne 19.6.2022 bude vydražený dort vystaven v rámci narozeninové oslavy slůněte Ziqarriho ve Zlínské ZOO Lešná, kde bude dort oficiálně předán výherci dražby a zde bude také slavnostně předán šek v hodnotě výtěžku celé dražby sloní rodince v ZOO Zlín. 
(pokud si výherce bude přát zůstat v anonymitě bude mu následně dort doručen na místo určení)

Celý výtěžek dražby bude věnován sloní rodince ze zlínské ZOO...


TAK PROSÍM, SEZNAMTE SE... :-) 

Takto nějak bude vypadat dortový slon Ziqarri, jen v poněkud větším provedení. 

Dort určený pro dražbu bude vážit 30 - 40 kg

Partneři dražby dortového slona

Záštitu nad dražbou dortu slůněte Ziqarriho převzal prezident Zlín Film Festivalu pan Čestmír Vančura

Aukční dům ZEZULA
Zlín Film Festival
Magazín PATRIOT
artevio
Nájemnýř.cz